Välkommen till Skaraborgs Naturskyddsförening

Länsstämman i Grästorp

Söndag den 6 maj 2018 hölls länsstämma på Grästorps Konserthus.

Vi hälsar Andrea Ljung välkommen i Skaraborgs styrelse!

Ryholms Stormosse räddad 

Mark- och miljödomstolen upphävde i en dom 2018-05-24 Länsstyrelsens dispens för markavvattning på Ryholms Stormosse. Läs domen!

180524 Vänersborgs TR M 3268-17 Dom