Handlingar till 2020 års länsstämma

Hej, Här finner ni följande handlingar till vår länsstämma den 10 maj 2020, kl 10.00 (via Zoom, se inlägg nedan angående information om zoom). Dagordning Verksamhetsberättelse 2019 Verksamhetsplan 2020 Budget 2020 Väl mött på den digitala länsstämman, Hälsar styrelsen genom Sofia

Läs mer

Bergsstaten irriterad över artikel i Corren

Bergsstatens jurist begär förtyligande från Naturskyddsföreningen: ”Jag har sett er debattartikel i Corren och ställer mig frågande till vissa påståenden och formuleringar i artikeln. Kan ni vänligen kanske förtydliga vad ni menar?” Oscar Alarik, vår jurist: ”Vad som avses i artikeln är förstås det företräde som Bergsstatens bedömning av riksintressen har i den senare prövningen […]

Läs mer