Skaraborgsnatur nu i digital version

Varje år ger Skaraborgs länsförbund ut en bok, Skaraborgsnatur, som tar upp aktuella frågor om naturen samt beskrivande artiklar om natur i Skaraborg, men även nationellt. Boken ges ut till Naturskyddsföreningens medlemmar. Nu kan dock alla läsa boken digitalt. Du hittar Skaraborgsnatur 2020 HÄR. Trevlig läsning, Styrelsen och Redaktionen

Läs mer

Ny ordförande och styrelse 2021

Årets länsstämma 2021 genomfördes digitalt. Under mötet valdes en ny styrelse och ny ordförande – Eva Gustavsson. Du hittar uppgifter om styrelsen här. Vi vill rikta ett stort tack till avgående styrelseledamöter och ett speciellt tack till Ulla Kjellander efter 11 gedigna år som ordförande!

Läs mer

Handlingar till länsstämman 2021

På denna sida hittar du handlaring till årsstämman 2021 för Skaraborgs Naturskyddsförening. Här hittar du förslag till Dagordning för årsmötet den 31 januari 2021 Här hittar du vår Verksamhetsberättelse för 2020 Här hittar du Revisionsberättelse för 2020 Här hittar du Resultatrapport för 2020 Här hittar du Balansrapport för 2020 Här hittar du Budget för 2021 […]

Läs mer

Handlingar till 2020 års länsstämma

Hej, Här finner ni följande handlingar till vår länsstämma den 10 maj 2020, kl 10.00 (via Zoom, se inlägg nedan angående information om zoom). Dagordning Verksamhetsberättelse 2019 Verksamhetsplan 2020 Budget 2020 Väl mött på den digitala länsstämman, Hälsar styrelsen genom Sofia

Läs mer