Välkommen till Skaraborgs Naturskyddsförening

Vid länsstämman i Gullspång valdes den nya styrelsen för 2017

Ryholms stormosse

Skaraborgs Naturskyddsförenings styrelse med flera gjorde ett besök på Ryholms stormosse.

Excursion till Ryholms stormosse 2017-04-19

 

 

 

 

Bakslag för gruvplaner i Norra Kärr

NorraKärr

Högsta förvaltningsdomstolen har upphävt ett regeringsbeslut om rätt till gruvdrift i Norra Kärr som ligger mellan Gränna och Ödeshög. Rätten anser att både Regeringen och Bergsstaten bara har tagit med miljökonskvenserna för själva gruvan. Inte för sandmagasin, lakrestupplag mm. Det finns enligt rätten en risk för att närliggande Natura 2000 områden kan skadas av verksamheten.

Tasman har forfarande undersökningstillstånd för området, men måste söka bearbetninskoncession igen.

Med hjälp av medel från Naturskyddsföreningen riks och länsförbunden runt Vättern, så har vi kunnat anlita en kvalifierad jurist som har lyckats hjälpa oss till den här segern. Inslag i radion, Högsta Förvaltnings rättens dom Tasmans reaktion
Nätverket Värna Vattnet