Välkommen till Skaraborgs Naturskyddsförening

Skaraborgsnatur 2017

Årets Skaraborgsnatur är utskickad och bräknas hamna i din brevlåda runt Lucia.
Medlemmar som har spärr för utskick, kan kontakta sin krets för att få ett exemplar.
Redaktionen önskar trevlig läsning.

 

Falbygdens Naturskyddsförening utsedd till Årets slåtterängsskötare

Falbygdens naturskyddsförening är årets slåtterängsskötare i Västra Gö-
talands län och prisas för sitt arbete med den enastående fina ängen iKurebo, Börstig socken.

Läs mer i Jordbiten sid 18

Lieslåtter i Habo

Bakslag för gruvplaner i Norra Kärr

NorraKärr

Högsta förvaltningsdomstolen har upphävt ett regeringsbeslut om rätt till gruvdrift i Norra Kärr som ligger mellan Gränna och Ödeshög. Rätten anser att både Regeringen och Bergsstaten bara har tagit med miljökonskvenserna för själva gruvan. Inte för sandmagasin, lakrestupplag mm. Det finns enligt rätten en risk för att närliggande Natura 2000 områden kan skadas av verksamheten.

Tasman har forfarande undersökningstillstånd för området, men måste söka bearbetninskoncession igen.

Med hjälp av medel från Naturskyddsföreningen riks och länsförbunden runt Vättern, så har vi kunnat anlita en kvalifierad jurist som har lyckats hjälpa oss till den här segern. Inslag i radion, Högsta Förvaltnings rättens dom Tasmans reaktion
Nätverket Värna Vattnet