Bergsstaten irriterad över artikel i Corren

Bergsstatens jurist begär förtyligande från Naturskyddsföreningen: ”Jag har sett er debattartikel i Corren och ställer mig frågande till vissa påståenden och formuleringar i artikeln. Kan ni vänligen kanske förtydliga vad ni menar?” Oscar Alarik, vår jurist: ”Vad som avses i artikeln är förstås det företräde som Bergsstatens bedömning av riksintressen har i den senare prövningen […]

Läs mer

Ryholms stormosse får vara kvar

Ett företag har ansökt om ny miljödom för torvtäkt på Ryholms stormosse, Karlsborgs kommun. Länsstyrelsen beviljade dock inte nytt miljötillstånd delvis med hänsyn till sjön Vikens vattenstatus. Bolaget överklagade då Länsstyrelsen beslut till Regeringen som alltså nu avslår överklagan. Det innebär att fortsatt brytning inte får ske och vissa återställande är därmed troliga. Runt sjön […]

Läs mer

Nya hot mot alunskiffer i Skaraborg

Ett företag Big Rock Exploration AB har fått undersökningstillstånd för ett 18 000 Ha stort område på Falbygden. Tillståndet gäller olja och gas. Skaraborgs Naturskyddsförening tillsammans med många andra kommer att överklaga. Här finns en mall för hur man överklagar

Läs mer