Skaraborgsnatur

Skaraborgsnatur …

… är en bok som ges ut årligen av Skaraborgs naturskyddsförening (länsförbundet).

Vår ambition är att skapa en årsbok som dels belyser nya naturevents som
hänt i Skaraborg under det gånga året, dels presenterar kunskap om natur
och miljö både på lokal, regional och nationell skala.

Boken delas ut till samtliga medlemmar inom kretsarna som ingår i Skaraborgs länsförbund.

Skaraborgsnatur 2021-2022 kom ut i april 2023 och hade temat ”Skog”.

Digital version

Här publicerar vi Skaraborgsnatur för dig som vill läsa digitalt.

Skaraborgsnatur 2020
Omslag Skaraborgsnatur 2020

Nästa Skaraborgsnatur…

En arbetsgrupp har skapats med uppdrag från styrelsen och de arbetar för fullt med att sätta samman nästa Skaraborgsnatur.

Frågor

Har du frågor om boken, eller vill bidra med en artikel, kontakta redaktionen genom Sofia Berg (a.sofia.berg(a)gmail.com).
Vill du inte ha boken – kontakta Sofia Berg