Ny ordförande och styrelse 2021

Årets länsstämma 2021 genomfördes digitalt. Under mötet valdes en ny styrelse och ny ordförande – Eva Gustavsson. Du hittar uppgifter om styrelsen här. Vi vill rikta ett stort tack till avgående styrelseledamöter och ett speciellt tack till Ulla Kjellander efter 11 gedigna år som ordförande!

Läs mer