Handlingar till länsstämman 2021

På denna sida hittar du handlaring till årsstämman 2021 för Skaraborgs Naturskyddsförening. Här hittar du förslag till Dagordning för årsmötet den 31 januari 2021 Här hittar du vår Verksamhetsberättelse för 2020 Här hittar du Revisionsberättelse för 2020 Här hittar du Resultatrapport för 2020 Här hittar du Balansrapport för 2020 Här hittar du Budget för 2021 […]

Läs mer