Ryholms stormosse får vara kvar

Ett företag har ansökt om ny miljödom för torvtäkt på Ryholms stormosse, Karlsborgs kommun. Länsstyrelsen beviljade dock inte nytt miljötillstånd delvis med hänsyn till sjön Vikens vattenstatus. Bolaget överklagade då Länsstyrelsen beslut till Regeringen som alltså nu avslår överklagan. Det innebär att fortsatt brytning inte får ske och vissa återställande är därmed troliga. Runt sjön […]

Läs mer