Nya hot mot alunskiffer i Skaraborg

Ett företag Big Rock Exploration AB har fått undersökningstillstånd för ett 18 000 Ha stort område på Falbygden. Tillståndet gäller olja och gas. Skaraborgs Naturskyddsförening tillsammans med många andra kommer att överklaga. Här finns en mall för hur man överklagar

Läs mer