Nya ansökningar om undersökningstillstånd i Skaraborg

Företaget Big Rock Exploration AB söker undersökningstillstånd för i stort sett hela Falbygden. Företaget vill leta olja och gas. Skaraborgs Naturskyddsförening kommer att tillsammans med Falköpings kommun att begära  att Bergsstaten  ska avslå ansökan. Området är redan väl utforskat i samband med urangruvan i Ranstad och det finns mycket lite olja i Falbygdens alunskiffer.

Läs mer